Klubbmästerskap

Klubbmästerskap

Mottot för Lidingö fotoklubbs månadstävling är:

”Klubbmästerskapet ska inspirera till kreativ och fortlöpande fotografering där nytagna bilder, ej äldre än två år, ska premieras".

Lidingö Fotoklubb anordnar i samband med sju av sina ordinarie månadsmöten en månadstävling för klubbens medlemmar. Genom att tävla får deltagarna också konstruktiv kritik på sina bilder. Domare är oftast föreläsaren. De sex bästa vid varje månadstävling placeras och deltar sedan i klubbtävlingen. I klubbmästerskapet ingår också kollektionstävlingen, där fotografen själv väljer tema för sin kollektion på 3-5 bilder.

Bildduellen ingår inte i klubbtävlingen. Här tävlar du med två bilder utan tema. Bilderna tävlar parvis, där en slås ut tills det återstår en vinnare. Se mer under fliken Bildduellen.

Regler

Regler för Klubbmästerskapet 

 • Deltagare ska vara medlem i Lidingö Fotoklubb. 
 • Klubbmästerskapet löper under ett verksamhetsår (januari – december) och består av 6 – 8  månadstävlingar inklusive en kollektionstävling. 
 • För att få delta ska du själv närvara vid månadsmötets tävlingsmoment. 
 • Klubbmästerskapet är indelat i två klasser:
  -     Projektionsklass
  -     Påsiktsklass 
 • Varje deltagare får tävla med två bilder i respektive klass. Undantag är kollektion, där det gäller en kollektion i varje klass.
 • Bilderna ska följa det motto/tema som gäller för aktuell månad. Teman för kommande år bestäms i styrelsen och publiceras varje månad i nyhetsbrevet.
 • Bilderna får ej vara äldre än två år.
 • Bilder som tidigare placerats i någon av klubbens interna tävlingar får ej delta. 
 • Tävlingsbidragen bedöms och rangordnas av domare (normalfall) eller genom omröstning (undantagsfall). Domaren är vanligtvis inbjuden gäst/föredragshållare. Domaren ska fästa stor vikt vid att tävlingsbilden uppfyller aktuellt tema.
 • De sex bästa bilderna i respektive klass får poäng enligt skalan 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3. Oplacerade bilder får 1 poäng.
 • Vid kollektionstävlingen som vanligtvis genomförs vid septembermötet gäller samma regler för bilder och placeringar som vid övriga månadsmöten med den skillnaden att poängskalan multipliceras med 1,5.
 • Max hälften av antalet tävlingsbidrag (avrundat uppåt) placeras, d.v.s. deltar 7 bilder kommer endast 4 att placeras. Vid begränsat antal placerade bidrag, tilldelas poäng med hjälp av en glidande poängskala:
Plac.bidrag         Plats 1         Plats 2      Plats 3      Plats 4      Plats 5      Plats 6     
6        10 poäng  8 poäng   6 poäng   5 poäng   4 poäng   3 poäng  
5         8 poäng 6 poäng 5 poäng 4 poäng 3 poäng  
4         6 poäng 5 poäng 4 poäng 3 poäng    
3         5 poäng 4 poäng 3 poäng      
2         4 poäng 3 poäng        
1         3 poäng          
 • Vid månadstävling kan priser utdelas till de främsta i varje klass. 
 • Klubbmästare blir den som får högst poäng i sin klass sedan alla deltävlingarna avgjorts i december. Vid lika poäng ska i första hand antal förstaplaceringar i månadsomgångarna vara avgörande.
 • Klubbmästare får diplom och ev. pris vid årsmötet i januari.
 • Varje fotograf som deltar i klubbens tävlingar och/eller publicerar foton på våra sociala medier ansvarar personligen för att publiceringen följer de regler som anges i TF (Tryckfrihetsförordningen) och YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen).

Definitioner:

Projektionsbilder består en digital bildfil. En digital bildfil är en jpg-fil (filer i andra format än jpg kan också delta under förutsättning att de går att visa i programmet Lightroom). Bilden får vara max 2160 pixlar hög och/eller 3840 pixlar bred. Inget av dessa mått får alltså överskridas. En färgbild levereras lämpligen i färgrymden sRGB för att komma bäst ut i projektor, men det är inget krav.  Klubben har en färgkalibrator för både skärm och duk, ColorMunki, som gör att du kan få ut bästa färgbild att tävla med. Hur bilderna levereras - se ovan ”Skicka in bilder månadstävlingen”.

Påsiktsbilder är alla typer av fotografiska tekniker, färg eller svartvita bilder, reproducerade på papper – samtliga tävlar i samma klass. Bildytan skall minst ha formatet 12x18 cm. Både monterade bilder med passepartout och omonterade kan deltaga. Bilderna placeras på anvisat bord av tävlingsdeltagaren före mötet.

Kollektion ingår i klubbmästerskapet och reglerna är de samma som för ”vanliga månadstävlingar” men motivvalet är fritt. Bilderna ska vara 3-5 stycken. En kollektion har en röd tråd/gemensamt tema/berättelse som håller samman bilderna. En sådan kollektion har företräde framför bilder av samma motiv. Man kan delta med en kollektion i varje klass.

Manipulererade bilder. Då entusiastens, hobbyfotografens mål är att framställa en så intresseväckande och intressant bild som möjligt är det tillåtet att t ex med hjälp av Photoshop beskära, förbättra mättnad och ton, skärpa mm. Det är också tillåtet att förändra det bildmässiga innehållet under förutsättning att innehållet är ur den egna produktionen.

Tävlingsteman

Tävlingsteman 2024

Så här ser temana ut för 2024. Aktuell månad är preliminärt, kan komma att ändras alltså.

Januari - Ingen tävling

Februari - Dubbelexponering

Mars - Livet är skönt (mobilbild)

April – Dold/gömd

Maj - Stänk

Augusti - Solitär (svart/vitt)

September - Grus i dojjan

Oktober - Ingen tävling

November -Huvudbry

December - Kollektion 

Skicka in din tävlingsbild


Så här lämnar du in bilder till månadstävlingen

Projektionsbilder ska skickas in via nedanstående länk i god tid före kl 18 dag före månadsmöte/tävlingsdag. Projektionsbilder som kommit in efter 18.00 kommer tyvärr inte med i månadstävlingen. OBS! Endast påsiktsbilder kan lämnas vid mötesstarten,

 1. Skicka dina tävlingsbilder via denna Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Om du har problem med länken hittar du mejladressen i månadsbrevet också. 
 2. Inget mejl får överstiga 5 Mb. Skicka gärna en bild i taget. Bilden märks (döps) med ditt namn och månadstävlingens tema, se mer nedan.
 3. Glöm inte att bifoga bilden till mejlet – det är vanligare än man tror att missa den detaljen.
 4. Ett vanligt misstag är att stänga av datorn eller stänga locket på en bärbar dator innan mejlet hunnit gå iväg. Kontrollera därför att mejlet skickats genom att titta i din "Skickat-korg". Vid lite sämre internetåtkomst kan det ofta ta någon/några minuter. 
 5. En digital bildfil är en jpg-fil. Bilden får vara max 2160 pixlar hög och/eller 3840 pixlar bred. Inget av dessa mått får alltså överskridas.
 6. Ta med dina inskickade bilder på en usb-sticka till mötet och kontrollera för säkerhets skull att de tagits emot och kommit med i tävlingen (sker oftast i pausen).
 7. Varje fotograf som deltar i klubbens tävlingar och/eller publicerar foton på våra sociala medier ansvarar personligen för att publiceringen följer de regler som anges i TF (Tryckfrihetsförordningen) och YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen).

OBS! Du måste själv närvara vid månadsmötet för att få tävla.

Lite mer om namngivning av dina bilder

Det är viktigt att vi kan hålla reda på vem som skickat in vilken bild, till vilken tävling man vill delta i samt hur många bilder man deltar med. Det gör man genom att namnsätta sina bildfiler på följande sätt:

Förnamn Efternamn Tävlingstema Bild x av y

Ett exempel:
Anders Persson ska delta med två bilder i månadstävlingen med temat Blött. Han namnger då bildfilerna enligt följande:

Anders Persson Blött Bild 1 av 2
Anders Persson Blött Bild 2 av 2


Ska ni delta på tävlingarna för Kollektion eller Bildduellen anger ni detta istället för Tävlingstema. Till exempel för Kollektion med tre bilder.
Anders Persson Kollektion Bild 1 av 3
Anders Persson Kollektion Bild 2 av 3
Anders Persson Kollektion Bild 3 av 3

Placerade påsiktsbilder

Skicka in din placerade påsiktsbild

För att få in placerade tävlingsbilder i påsiktsklassen i vårt bildgalleri skickar du en digital kopia av din bild till "Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.".

Det är endast bilder som skickats in till bildgalleriet som deltar i tävlingen om Årets bild.

För att snabbt och effektivt kunna läggas in i bildgalleriet måste din bildfil uppfylla följande krav:

1. Namnge filen med ditt namn, tema och placering.
2. Spara ner den i formatet 1620x1080 pixlar (max 1620 pixlar bred och/eller 1080 pixlar hög) och i jpg.

Varje fotograf som deltar i klubbens tävlingar och/eller publicerar foton på våra sociala medier ansvarar personligen för att publiceringen följer de regler som anges i TF (Tryckfrihetsförordningen) och YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen).

Resultat

Resultat i klubbmästerskapet 2024

Resultat i klubbmästerskapet 2023

Våra sponsorer

 

          thumbnail_cr-logo_tagline.jpg               MAXStrom.jpg              SP_LOGO_K_RGB.png                BGA fotobutik logo Allt for dina vaggar               konstexpo