Årets fotograf

"Årets fotograf" är den som erhållit flest poäng i påsiktsklassen och i projektionsklassen, alltså sammanlagda poängen från båda klasserna. 

"Årets fotograf" belönas på årsmötet med ett diplom och ett pris från någon av våra sponsorer.