Gatufotogruppen

Gatufotogruppen

Vi har en mycket aktiv gatufotogrupp som träffas varje månad mellan månadsmötena för att fotografera livet på gatan. Vi fotograferar på utvalda platser som lämpar sig för träffens tema. Efteråt samlas vi för att se på varandras bilder, bedöma och diskutera under lättsamma former.

Gruppen leds av C-H Segerfeldt, tidigare klubbordförande, som bland annat dokumenterat sitt gatuliv i Europa, Asien och USA i boken "Mitt liv på gatan".

I kalendariet till höger ser du när nästa planerade gatufototräff är. Och var.

Gatufotoboken - Mitt liv på gatan

"Mitt liv på gatan"

”Mitt liv på gatan” är den enda handbok om gatufotografering som finns på svenska. Den är framtagen av vår medlem C-H Segerfeldt. Efter sex år som ordförande tog han initiativ till en gatufotogrupp som träffas regelbundet.

 Skärmavbild 2017 10 10 kl. 11.13.35

Handboken är resultatet av många års fotograferande i gatumiljö runt om i världen. I gatumiljön finns ju allt en fotograf behöver av rikedom på motiv, inspiration till kreativa lösningar, omväxling och spänning.

Handboken är på 96 sidor fördelade på åtta kapitel som vart och ett tar upp olika aspekter på gatufoto.

Mitt liv på gatan Innehåll 

C-H ger tips och råd om gatulivets speciella förutsättningar för en fotograf. Allt från motivval till hur man närmar sig människor, vad man kan och får göra och vad man inte bör göra. Varje kapitel innehåller också en övningsuppgift som ska förstärka temat och locka till egen fotografering.

Du kan läsa mer om boken här www.chevaphoto.com och även beställa ditt eget exemplar

Årets gatufotograf

Årets gatufotograf

Årets gatufotograf blir den som:

1. Lämnat in en bild till gatufotogruppens digitala möte.
 


2. Bilden ska vara tagen under en gatufototräff eller mellan inbjudan till träff (Facebook och/eller mejl) och dagen innan det uppföljande digitala mötet. 
 


3. Inlämnade bilder bedöms av alla närvarande i gatufotogruppens återkommande digitala möten

-alla deltagare röstar på en bild, dock inte sin egen
- de tre bilder som fått flest poäng publiceras på Lidingö Fotoklubbs webbsida och i Lidingö Fotoklubbs Facebookgrupp

- den bild med flest poäng i varje omgång deltar i omröstningen Årets gatufotograf4. Årets gatufotograf röstas fram vid klubbens årsmöte på samma sätt som "Årets bild". Vinnaren får C-H Segerfeldts handbok: Mitt liv på gatan och diplom.

 

Våra sponsorer

 

          thumbnail_cr-logo_tagline.jpg               MAXStrom.jpg              SP_LOGO_K_RGB.png                BGA fotobutik logo Allt for dina vaggar               konstexpo