Vinnarbilden

Så tar du vinnar bilden

Varför tycker alla så olika om bilder, undrade Göran Segeholm när han besökte Lidingö FK i februari 2009.Här följer hans uppskattade och lite omtumlande föredrag i punktvis sammanfattning:Bilden är ett fönster för tanken och ger hjärnan signaler.Bilden är sin egen upplevelse . För att starta associationerna krävs:Göran inleder med att visa en bild av ett kylskåp med bilder på tomater och barn och en bild utan dessa bilder.Frågan är varför dessa dåliga bilder över huvud taget hänger där?Jo, för att de gett en upplevelse hos betraktaren som inte har med formen att göra. Tre saker gör en bild:

 1. En VERKLIGHET att avbilda. När vi ser en bild tänker vi alltid på något verkligt. Om bilden är eller känns manipulerad i denna verklighet förändras också vårt sätt att betrakta och dra slutsatser= Innehållsvärde
 2. en FOTOGRAF som avbildar eller översätter= Formvärde
 3. En BETRAKTARE som ger bilden mening.= BudskapsvärdeBudskapet startar en associationskedja som delvis kan styras av fotografen genom att denne tillsätter saker i bilden som påverkar betraktaren.

Hur tolkar då betraktaren bilderna? Här visar Göran en bild på Mikael Persbrandt som kollar sig i en spegel.

 1. INNEHÅLL: Det ger igenkänning. Aha, Mikael Persbrandt honom känner jag igen. 
 2. FORMEN: Men lite beroende på hur van jag är att betrakta bilder så avstår jag från Mikael Persbrandt och kollar hur fotografen tolkat bilden, alltså 
 3. BUDSKAPSVÄRDE: Vad betyder bilden, vill fotografen säga något till mig? Detta är alltid en personlig upplevelse, men självklart påverkar kunskapen om bilden vårt betraktelsesätt. En bild som du upplevt på ett sätt (fyra amerikanska soldater reser stjärnbaneret på Iwo Jima 1945) får säkert en helt annan betydelse och innehåll om du får klart för dig att bilden är fejkad.

På liknande sätt går en fotograf igenom olika faser i sitt fotograferande. Beroende på tid, intresse, läggning etc tar de olika faserna lång tid. Många kommer inte vidare till den tredje fasen. Ofta uppstår här ett naturligt motsatsförhållande då många fotografer som tävlar gör det i sin hantverksfas då intresset för foto är stort. Domarna däremot är alltid i fas tre.

 1. Dokumentationsfasen. Vad ska jag fotografera?
 2. Hantverksfasen. Hur ska jag göra detta på bästa sättDetta kan många fotografer hålla på med länge. En del fotograferar sönder sig i den här fasen och kommer inte vidare, medan andra upplever en tomhetskänsla som förhoppningsvis går över i fas tre:
 3. Kommunikationsfasen. Varför fotograferar jag. Jag struntar därmed i betraktaren och tittar mer på den effekt jag vill ha. Först då väljer jag hur jag vill fotografera och vad jag vill fotografera. Det är orimligt svårt att börja i den här fasen, utan man går från 1 till 3 i sitt fotograferande.Faktiskt liknar detta också hur man ser på bilder.
 • Allt fotograferande handlar om att du antingen vill:
 • övertyga alltså i någon form dokumentera
 • eller så vill du öppna för tolkningar och upplevelser, du bjuder in
 • Göran gav en annan bild av detta när han kallade det att ”öppna ett fönster” respektive ”spegla ett skeende”. Det vill säga att försöka vara objektiv respektive subjektiv
 • Jo mer variation (men det du lägger in får inte vara för mycket eller övertydligt) du kan lägga in i bilden desto mer öppen blir den.
 • På samma sätt kan du stänga bilden så att allt i den talar samma budskap: en söt katt är en söt katt. Basta.
 • Tre saker påverkar alltså fotografens arbete och därmed även våra möjligheter att betrakta bilden (utom det vi själva är givetvis). Genom att fotografer har olika syften med sin bild förflyttar man sig på de tre skalorna.
 • Jämför exempelvis en familjefotograf med en reklamfotograf eller en naturfotograf. 
  Innehåll                                   Form           
  Fönster                                   Spegel
  Sluten                                     Öppen

C-H Segerfeldt

Färgkalibrering

Färgkalibrering

Klubbens medlemmar kan låna ColorMunki, ett kalibreringsverktyg, för att kalibrera skärm, projektor och bärbar dator. För att låna ColorMunkin kontaktar du Anders Bauer. Medlem får disponera ColorMunkin under max en vecka och förbinder sig att sedan lämna verktyget vidare till nästa på listan. Läs mer om hur du använder ColorMunkin här.

 

Våra sponsorer

 

          thumbnail_cr-logo_tagline.jpg               MAXStrom.jpg              SP_LOGO_K_RGB.png                BGA fotobutik logo Allt for dina vaggar               konstexpo