Månadsmöte - 29 november - Jens Olof Lasthein - ”Far – Near”

thumbnail 36
Foto: Jens Olof Lasthein

Jens Olof Lasthein har arbetat som frilansfotograf i 30 år, dels med egna projekt, dels för olika tidskrifter. Han har haft drygt 50 separatutställningar runt om i världen och gett ut fem fotoböcker, den senaste Far – Near är en visuell resa till Europas yttersta geografiska hörn och till dess mitt. Ett genomgående tema har varit gränser, inre och yttre, och frågan vad de betyder för människor; i sin yttersta konsekvens konflikt och krig. Jens kommer att visa bilder och berätta om arbetet med den senaste boken, Far – Near.
 
Så här skriver han i förordet till boken:
”Där jag växte upp var det ständigt västanvind. Blåsten hade fritt spel från havet in över det platta landskapet. På de ställen där träden stod sparsamt, utan skydd av varandra, växte de inte rakt upp i himlen utan snett liggande, i en ojämn kamp mot vinden. Det var så långt ifrån huvudstaden man kunde komma, i ett land i Europas utkant. Dialekten från min landsända förekom aldrig på tv och bemöttes genomgående med ett överseende leende av huvudstadsborna. Om de ens förstod vad vi sa.
     I den här boken har jag rest till Europas yttersta geografiska hörn, så långt ifrån centrum man kan komma – Island i nordväst, norra Uralbergen i nordöst, Kaukasus i sydöst och Portugal i sydväst – och har både förundrats och känt igen mig.
     Under resans gång upptäckte jag att om man drar diagonala linjer över kartan mellan dessa hörn, korsar de varandra i vad som logiskt sett måste vara Europas mitt: Belarus. I Belarus har jag varit många gånger. Men att jag där befann mig i centrum av Europa är nog något av det sista som skulle ha fallit mig in. Att resa runt i landet känns ofta som en tidsresa tillbaka till den avkrok där jag själv växte upp.
     Både när jag rört mig i centrum och i periferin av Europa har jag alltså hamnat i utkanten. Och det finns förmodligen ingen annan att skylla på än utkanten inom mig.”

Välkomna!
 
 
 

Våra sponsorer

 

          thumbnail_cr-logo_tagline.jpg               MAXStrom.jpg              SP_LOGO_K_RGB.png                BGA fotobutik logo Allt for dina vaggar               konstexpo