Månadsmöte - 30 november - Claes Hillen - gatufoto

Gatufoto Madrid Street photo Di besta 38Foto: Claes Hillén

Så här skriver Claes om sig själv:

”Fotograf Claes Hillén ger sig dagligen ut på promenader i staden med sin kamera. Han fokuserar på att fotografera de där ögonblicken de flesta bara går förbi.

Vare sig bilderna är tagna på gatan, på puben, i kollektivtrafiken eller i någon ruffig liten gränd, så innehåller bilderna alltid människor. Människor som inte vet om att de blivit fotograferade.

Under ett normalt år så har jag ca 75 resdagar där jag försöker fånga människan och själen i Euoropas storstäder. Fördelen med att resa är att man är ledig och har tid att ta bilder hela dygnet, ler Claes.

Att fotografera hemma i Göteborg är dock ändå det vardagliga och Claes kan ju knappt gå ut med hunden utan att kameran är med. Det senaste åren, ”coronaåren” har Claes haft fyra stycken gatufotoutställningar, 
två i Göteborg och en i Stockholm och en på Abecita popkonst & foto i Borås, utställningen Gatans karaktärer! I september i år var Claes en av föredragshållarna på Gothenburg Street Photo Festival.”

Välkomna!