Klubbmästerskap

Klubbmästerskap

Mottot för Lidingö fotoklubbs månadstävling är:

”Klubbmästerskapet ska inspirera till kreativ och fortlöpande fotografering där nytagna bilder, ej äldre än två år, ska premieras".

Lidingö Fotoklubb anordnar i samband med sju av sina ordinarie månadsmöten en månadstävling för klubbens medlemmar. Genom att tävla får deltagarna också konstruktiv kritik på sina bilder. Domare är oftast föreläsaren. De sex bästa vid varje månadstävling placeras och deltar sedan i klubbtävlingen. I klubbmästerskapet ingår också kollektionstävlingen, där fotografen själv väljer tema för sin kollektion på 3-5 bilder.

Bildduellen ingår inte i klubbtävlingen. Här tävlar du med två bilder utan tema. Bilderna tävlar parvis, där en slås ut tills det återstår en vinnare. Se mer under fliken Bildduellen.

Regler

Regler för Klubbmästerskapet 

 • Deltagare ska vara medlem i Lidingö Fotoklubb. 
 • Klubbmästerskapet löper under ett verksamhetsår (januari – december) och består av 6 – 8  månadstävlingar inklusive en kollektionstävling. 
 • För att få delta ska du själv närvara vid månadsmötets tävlingsmoment. 
 • Klubbmästerskapet är indelat i två klasser:
  -     Projektionsklass
  -     Påsiktsklass 
 • Varje deltagare får tävla med två bilder i respektive klass. Undantag är kollektion, där det gäller en kollektion i varje klass.
 • Bilderna ska följa det motto/tema som gäller för aktuell månad. Teman för kommande år bestäms i styrelsen och publiceras varje månad i nyhetsbrevet.
 • Bilderna får ej vara äldre än två år.
 • Bilder som tidigare placerats i någon av klubbens interna tävlingar får ej delta. 
 • Tävlingsbidragen bedöms och rangordnas av domare (normalfall) eller genom omröstning (undantagsfall). Domaren är vanligtvis inbjuden gäst/föredragshållare. Domaren ska fästa stor vikt vid att tävlingsbilden uppfyller aktuellt tema.
 • De sex bästa bilderna i respektive klass får poäng enligt skalan 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3. Oplacerade bilder får 1 poäng.
 • Vid kollektionstävlingen som vanligtvis genomförs vid septembermötet gäller samma regler för bilder och placeringar som vid övriga månadsmöten med den skillnaden att poängskalan multipliceras med 1,5.
 • Max hälften av antalet tävlingsbidrag (avrundat uppåt) placeras, d.v.s. deltar 7 bilder kommer endast 4 att placeras. Vid begränsat antal placerade bidrag, tilldelas poäng med hjälp av en glidande poängskala:
Plac.bidrag         Plats 1         Plats 2      Plats 3      Plats 4      Plats 5      Plats 6     
6        10 poäng  8 poäng   6 poäng   5 poäng   4 poäng   3 poäng  
5         8 poäng 6 poäng 5 poäng 4 poäng 3 poäng  
4         6 poäng 5 poäng 4 poäng 3 poäng    
3         5 poäng 4 poäng 3 poäng      
2         4 poäng 3 poäng        
1         3 poäng          
 • Vid månadstävling kan priser utdelas till de främsta i varje klass. 
 • Klubbmästare blir den som får högst poäng i sin klass sedan alla deltävlingarna avgjorts i december. Vid lika poäng ska i första hand antal förstaplaceringar i månadsomgångarna vara avgörande.
 • Klubbmästare får diplom och ev. pris vid årsmötet i januari.

 • I samband med att deltagaren skickar in bilder till tävlingarna så samtycker deltagaren enligt GDPR (General Data Protection Regulation) till att bilderna får publiceras på Lidingö Fotoklubbs hemsida, Fotogallerier. Om inte så måste detta meddelas i samband med insändandet av bilden/-erna.

Definitioner:

Projektionsbilder består en digital bildfil. En digital bildfil är en jpg-fil (filer i andra format än jpg kan också delta under förutsättning att de går att visa i programmet Lightroom). Bilden får vara max 2160 pixlar hög och/eller 3840 pixlar bred. Inget av dessa mått får alltså överskridas. En färgbild levereras lämpligen i färgrymden sRGB för att komma bäst ut i projektor, men det är inget krav.  Klubben har en färgkalibrator för både skärm och duk, ColorMunki, som gör att du kan få ut bästa färgbild att tävla med. Hur bilderna levereras - se ovan ”Skicka in bilder månadstävlingen”.

Påsiktsbilder är alla typer av fotografiska tekniker, färg eller svartvita bilder, reproducerade på papper – samtliga tävlar i samma klass. Bildytan skall minst ha formatet 12x18 cm. Både monterade bilder med passepartout och omonterade kan deltaga. Bilderna placeras på anvisat bord av tävlingsdeltagaren före mötet.

Kollektion ingår i klubbmästerskapet och reglerna är de samma som för ”vanliga månadstävlingar” men motivvalet är fritt. Bilderna ska vara 3-5 stycken. En kollektion har en röd tråd/gemensamt tema/berättelse som håller samman bilderna. En sådan kollektion har företräde framför bilder av samma motiv. Man kan delta med en kollektion i varje klass.

Manipulererade bilder. Då entusiastens, hobbyfotografens mål är att framställa en så intresseväckande och intressant bild som möjligt är det tillåtet att t ex med hjälp av Photoshop beskära, förbättra mättnad och ton, skärpa mm. Det är också tillåtet att förändra det bildmässiga innehållet under förutsättning att innehållet är ur den egna produktionen.

Tävlingsteman

Tävlingsteman 2022

Så här ser temana ut för 2022. Aktuell månad är preliminärt, kan komma att ändras alltså.

Februari - En strimma ljus

Mars - Attiraljer (i svart/vitt)

April – Energi

Maj - Det avgörande ögonblicket

Oktober - I periferin

November - Snett & vint

December - Kollektion

Skicka in din tävlingsbild


Så här lämnar du in bilder till månadstävlingen

Projektionsbilder ska skickas in via nedanstående länk i god tid före kl 18 dag före månadsmöte/tävlingsdag. Projektionsbilder som kommit in efter 18.00 kommer tyvärr inte med i månadstävlingen. OBS! Endast påsiktsbilder kan lämnas vid mötesstarten,

 1. Skicka dina tävlingsbilder via denna Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Om du har problem med länken hittar du mejladressen i månadsbrevet också. 
 2. Inget mejl får överstiga 5 Mb. Skicka gärna en bild i taget. Bilden märks (döps) med ditt namn och månadstävlingens tema, se mer nedan.
 3. Glöm inte att bifoga bilden till mejlet – det är vanligare än man tror att missa den detaljen.
 4. Ett vanligt misstag är att stänga av datorn eller stänga locket på en bärbar dator innan mejlet hunnit gå iväg. Kontrollera därför att mejlet skickats genom att titta i din "Skickat-korg". Vid lite sämre internetåtkomst kan det ofta ta någon/några minuter. 
 5. En digital bildfil är en jpg-fil. Bilden får vara max 2160 pixlar hög och/eller 3840 pixlar bred. Inget av dessa mått får alltså överskridas.
 6. Ta med dina inskickade bilder på en usb-sticka till mötet och kontrollera för säkerhets skull att de tagits emot och kommit med i tävlingen (sker oftast i pausen).

I samband med att du skickar in bilder till tävlingarna så samtycker du enligt GDPR (General Data Protection Regulation) till att bilderna får publiceras på Lidingö Fotoklubbs hemsida, Fotogallerier. Om inte så måste detta meddelas i samband med insändandet av bilden/-erna.

OBS! Du måste själv närvara vid månadsmötet för att få tävla.

Lite mer om namngivning av dina bilder

Det är viktigt att vi kan hålla reda på vem som skickat in vilken bild, till vilken tävling man vill delta i samt hur många bilder man deltar med. Det gör man genom att namnsätta sina bildfiler på följande sätt:

Förnamn Efternamn Tävlingstema Bild x av y

Ett exempel:
Anders Persson ska delta med två bilder i månadstävlingen med temat Blött. Han namnger då bildfilerna enligt följande:

Anders Persson Blött Bild 1 av 2
Anders Persson Blött Bild 2 av 2


Ska ni delta på tävlingarna för Kollektion eller Bildduellen anger ni detta istället för Tävlingstema. Till exempel för Kollektion med tre bilder.
Anders Persson Kollektion Bild 1 av 3
Anders Persson Kollektion Bild 2 av 3
Anders Persson Kollektion Bild 3 av 3

Placerade bilder

Skicka in din placerade påsiktsbild

För att få in placerade tävlingsbilder i påsiktsklassen i vårt bildgalleri skickar du en digital kopia av din bild till "Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.".

Det är endast bilder som skickats in till bildgalleriet som deltar i tävlingen om Årets bild.

För att snabbt och effektivt kunna läggas in i bildgalleriet måste din bildfil uppfylla följande krav:

1. Namnge filen med ditt namn, tema och placering.
2. Spara ner den i formatet 1620x1080 pixlar (max 1620 pixlar bred och/eller 1080 pixlar hög) och i jpg.

I samband med att du skickar in bilder till tävlingarna så samtycker du enligt GDPR (General Data Protection Regulation) till att bilderna får publiceras på Lidingö Fotoklubbs hemsida, Fotogallerier. Om inte så måste detta meddelas i samband med insändandet av bilden/-erna.

Bildduellen

Bildduellen

Bildduellen ingår inte i klubbmästerskapet. Oftast avgörs bildduellen på decembermötet.

I bildduellen får varje medlem delta med två bilder, valfritt tema. Inget krav på att bilden ej är äldre än två år, men visst är det väl roligare med nytagna bilder?

Under tävlingen ställs två bilder mot varandra och mötesdeltagarna röstar, med handuppräckning, på den bild som man gillar bäst. Den bild som får flest röster går vidare till nästa omgång.

Så fortsätter vi tills endast en bild återstår, vinnarbilden!

Du skickar in bilder till bildduellen på samma sätt som till klubbmästerskapet, men märk bilderna med ditt namn och "bildduellen-1" respektive "bildduellen-2".

I samband med att du skickar in bilder till tävlingen så samtycker du enligt GDPR (General Data Protection Regulation) till att bilderna får publiceras på Lidingö Fotoklubbs hemsida, Fotogallerier. Om inte, så måste detta meddelas i samband med insändandet av bilden/-erna.

Årets bild

Årets bild 

arets bildVid varje årsmöte (i januari) utses Årets bild bland de bilder som vunnit respektive månadstävling under föregående år. Både projektionsbilder och påsiktsbilder tävlar i samma klass om Årets bild.

Närvarande medlemmar röstar på max 3 bilder – 1 röst/bild. Den bild som fått flest röster utses till Årets bild. Vid lika antal röster genomförs ny röstning på de bidrag som fått samma antal poäng, 1 röst/medlem.

Vinnaren av Årets Bild får diplom och en förstoring och inramning av den vinnande bilden.

För påsiktsbilder gäller att de måste ha skickats in till klubbens fotogalleri för att delta i tävlingen, se fliken Placerade bilder.

Vinnare av Årets bild

 • 2019 - Stefan Zander
 • 2018 - Atze Dijkstra
 • 2017 - Elisabet Lingö
 • 2016 - Kjell Lagerberg
 • 2015 - Bo Vading
 • 2014 - Stefan Zander
 • 2013 - Ann-Marie Steinmann
 • 2012 - Johan Dali
 • 2011 - Anders Bauer
 • 2010 - Helene Qvarfot
 • 2009 - Leif Preger
 • 2008 - Göran Säll
 • 2007 - Göran Säll
 • 2006 - Göran Säll
 • 2005 - Britt Rehnfeldt
 • 2004 - Annika Svensson
 • 2003 - Bibbi Fogelqvist
 • 2002 - Esko Vierumäki
 • 2001 - Mats Eriksson
 • 2000 - Lars-Gunnar Jarl

Årets fotograf

Årets fotograf

"Årets fotograf" är den som erhållit flest poäng i påsiktsklassen och i projektionsklassen, alltså sammanlagda poängen från båda klasserna. 

"Årets fotograf" belönas på årsmötet med ett diplom och ett pris från någon av våra sponsorer.

I samband med att du skickar in bilder till tävlingarna så samtycker du enligt GDPR (General Data Protection Regulation) till att bilderna får publiceras på Lidingö Fotoklubbs hemsida, Fotogallerier. Om inte så måste detta meddelas i samband med insändandet av bilden/-erna.

Årets gatufotograf

Årets gatufotograf

"Årets gatufotograf" är en tävling som avgörs samtidigt som Årets bild och på liknande sätt. Här röstar alla deltagare om de bilder som varje månad vunnit gatufotogruppens omröstning om vem som bäst lyckats fånga det aktuella temat. Läs mer här.

I samband med att du skickar in bilder till tävlingarna så samtycker du enligt GDPR (General Data Protection Regulation) till att bilderna får publiceras på Lidingö Fotoklubbs hemsida, Fotogallerier. Om inte så måste detta meddelas i samband med insändandet av bilden/-erna.

Resultat

Resultat i klubbmästerskapet 2022

 

Resultat i klubbmästerskapet 2021

Lidingö fotoklubb
c/o Anders Bauer
Odlingsvägen 21
186 42 Vallentuna

Copyright © 2011 Lidingö Fotoklubb. Alla rättigheter reserverade.