Andreas Welander  1:a Plats, Webbtävling Dennis Bederof  2:a Plats, Webbtävling Kjell Lagerberg  3:e Plats, Webbtävling Elisabet Lingö  4:e Plats, Webbtävling Anders Bauer  5:e Plats, Webbtävling Ingalill Hult  6:e Plats, Webbtävling