Sonja Tydén  1:a Plats Påsikt Bo Vading  1:a Plats Projektion Bo Vading  2:a Plats Påsikt Roger Moe  2:a Plats Projektion : Bok2014, GGN, Gotland, LFKRörelse, Misc, Motorcyklar Johan Dali Rorelse 4plats Pasikt  3:e Plats Påsikt Anders Bauer  3:e Plats Projektion : Island, Platser
Elisabet Lingö  4:e Plats Påsikt Atze Dijkstra  4:e Plats Projektion : CITRON, LFK, LFK tävlingar, glas, rörelse, stänk, vatten Kjell Lagerberg  5:e Plats Projektion Roger Moe  6:e Plats Projektion : Duellen2015, LFKRörelse, ToughViking