Lennart von Sydow  Första plats Stefan Zander  Andra Plats