2015, Hopp  1:a Plats Projektion 2015, Hopp  1:a Plats Påsikt 2015, Monokrom  4:e Plats i Projektion