2020 Webb - Det fördolda  1:a Plats, Webbtävling 2020, Webb - Sommarminnen  6:e Plats, Webbtävling