2018, Inramat 1:a Plats Påsikt 2018, Yrke (svart-vitt) 1:a Plats Påsikt 2017, Panorering 1:a Plats Påsikt 2017, Kyligt 1:a Plats Påsikt 2016, Motstats - Kontraster 1:a Plats Projektion 2016, Bortglömd 1:a Plats i Projektion
2016, Brådska 1:a Plats i Projektion 2018, Inramat 2:a Plats Påsikt 2017, Kontakt 2:a Plats Påsikt 2017, Panorering 2:a Plats Påsikt Bildduellen 2015 2:a Plats Bildduellen 2015 2015, Spår 2:a Plats Påsikt
2015, Monokrom 2:a Plats Påsikt 2015, Stilleben 2:a Plats Påsikt 2018, Inramat 2:a Plats Projektion 2017, Panorering 2: a Plats Projektion 2015, Stilleben 2:a Plats Projektion 2014, Dagg 2:a Plats Påsikt
2013, Kollektion 2:a Plats Påsikt 2013, Kollektion 2:a Plats Påsikt 2013, Kollektion 2:a Plats Påsikt 2013, Kollektion 2:a Plats Påsikt 2013, Kollektion 2:a Plats Påsikt 2017, Resa 2:a Plats Projektion
2013, Snabbköpskassörskan 2:a Plats i Projektion 2011, Höst 2:a Plats i Projektion 2010, Dimma 2:a Plats i Projektion 2018, Kors och tvärs 3:e Plats, Påsikt 2018, Yrke (svart-vitt) 3:e Plats Påsikt 2017, Resa 3:e Plats Påsikt
2017, Kollektion 3:e Plats Påsikt 2017, Kollektion 3:e Plats Påsikt 2017, Kollektion 3:e Plats Påsikt 2017, Kollektion 3:e Plats Påsikt 2015, Spår 3:e Plats i Påsikt 2015 Stilleben 3:e Plats i Påsikt
2014, Rusningstid 3:e Plats i Påsikt 2013, Snabbköskassörskan 3:e Plats i Påsikt 2012, Regn 3:e Plats i Påsikt 2018, Kors och tvärs 3:e Plats Projektion 2016, Från Ovan 3:e Plats i Projektion 2014, Nattens Ljus 3:e Plats i Projektion
2014, Bänkar 3:e Plats i Projektion 2017, Cirklar 4:e Plats Påsikt 2017, Kollektion 4:e plats Projektion 2017, Kollektion 4:e plats Projektion 2017, Kollektion 4:e plats Projektion 2016, Väntan 4.e Plats Projektion
2011, Citypuls 4:e Plats i Projektion 2011, Glädje 4:e Plats i Projektion 2014, Nattens Ljus 4:e Plats i Projektion 2019, Blå timmen 5:e Plats, Påsikt 2016, Bortglömd 5:e Plats i Påsikt 2015, Rörelse 5:e Plats i Påsikt
2015, Kollektion 5:e Plats i Påsikt 2015, Kollektion 5:e Plats i Påsikt 2015, Kollektion 5:e Plats i Påsikt 2015, Kollektion 5:e Plats i Påsikt 2015, Kollektion 5:e Plats i Påsikt 2012, Regn 5:e plats i Påsikt
2015, Spår 5:e Plats i Projektion 2015, Hopp 5:e Plats i Projektion 2015, Stilleben 5:e Plats i Projektion 2012, Arkitektur 5:e Plats i Projektion 2016, Brådska 6:e Plats i Projektion 2015, Monokrom 6:e Plats Påsikt
2014, Häst 6:e Plats Påsikt 2014, Bänkar 6:e Plats i Påsikt 2012, Kollektion 6:e Plats i Påsikt 2012, Kollektion 6:e Plats i Påsikt 2012, Kollektion 6:e Plats i Påsikt 2012, Kollektion 6:e Plats i Påsikt
2012, Kollektion 6:e Plats i Påsikt 2019, Snö sv/v 6:e Plats, Projektion 2018, Människans bästa vän 6:e Plats Projektion 2017, Kontakt 6: Plats i Projektion 2011, Fart 6:e Plats i Projektion 2011, Kollektio... 6:e Plats i Projektion
2011, Kollektio... 6:e Plats i Projektion 2011, Kollektio... 6:e Plats i Projektion 2011, Kollektio... 6:e Plats i Projektion 2011, Kollektio... 6:e Plats i Projektion 2010, Lek ?:a Plats i Projektion Elisabet Lingö 2016, Rättvik
Elisabet Lingö 2016, Rättvik Elisabet Lingö 2016, Rättvik Elisabet Lingö 2016, Rättvik Elisabet Lingö 2016, Rättvik 2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge
2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge