2019, Blå timmen 1:a Plats, Påsikt 2019, Sport 2:a Plats, Påsikt 2019, Färgstarkt 3:e Plats Påsikt 2019, Sport 3:e Plats, Påsikt 2018, Kors och tvärs 5:e Plats Projektion 2018, Reflexer 6:e Plats, Påsikt
2018, Kollektion 6:e Plats, Projektion 2018, Kollektion 6:e Plats, Projektion 2018, Kollektion 6:e Plats, Projektion 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland
2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland