NYHETSARKIV - 2010

Anna Clarén blev första VIP-medlemmen

Anna Claren2Anna Clarén bedömer bidragen i månadstävlingen vid klubbens novembermöte. (Foto Karl-Erik Brunstedt)

Den andäktiga tystnad som intog rummet och höll i sig långt efter att Anna Clarén slutat var nog det bästa betyget. Anna Clarén bjöd på sig själv, sina bilder och gav dem ett spännande och skrämmande liv. Anna blev också klubbens första VIP-medlem.

Att få fram föreläsare som skapar inspiration, känslor och tankar är viktigt, när klubben gör program för månadsmötena. Anna Clarén fyllde de kraven med råge. Dessutom visade hon sig vara en domare som inte höll inne med det hon såg. Det var flera pristagare som fick ta emot klara och konkreta synpunkter på sina bilder. Att det blev just Anna Clarén som blev första VIP-medlemmen var mer en slump, men mycket välförtjänt, då avsikten med medlemsskapet är att ge duktiga föreläsare särskild uppmärksamhet.

VIP-medlemskapet innebär inga förpliktelser för mottagaren, men ger LFK en chans att visa upp vilka föreläsare man har och särskilt knyta dem till klubben. Ordföranden C-H Segerfeldt överlämnade ett diplom som bevis på utmärkelsen.

Lidingö fotoklubb
c/o Anders Bauer
Odlingsvägen 21
186 42 Vallentuna

Copyright © 2011 Lidingö Fotoklubb. Alla rättigheter reserverade.